MEDIA STATEMENT BY THE
INKATHA FREEDOM PARTY


Something Must Be Done to Help People with Housing

29 May 2013    

 

Iqembu le-Inkatha Freedom Party e-Joburg Inner-City linxusa ukuba uMasipala WaseGoli(City Of Johannesburg Municipality) uhlinzeke abahlali basemkhukhwini e-Inner City ngezindlu zomxhaso . Iningi lemikhukhu sekuneminyaka engaphezu kwamashumi amathathu ikhona kepha namanje lutho ukuhlomula kwizindlu zomxhaso(RDP`s), isibonelo nje eyase-Georgegoch, Denver, Mangolongolo , Plartform 5 squattercamps kanye neminye. UMasipala noMnyango Wezezindlu awubanakile njengezakhamuzi zaseMzansi(eNingizimu Afrika)

I-IFP inxusa ukuba njengoba abahlali besalinde uhlelo lwezindlu zomxhaso (RDP houses) abafakelwe ugesi njengokwesikhalazo sabo! Sekukaningi abahlali beya kuMasipala nasezinhlakeni ezifanele bekhala ngogesi kepha nanamhlanje lutho. Thina njenge-IFP sesikhathele ukubona lesisihluku abantu befa unyakanonyaka beshiswa umlilo. Ikakhulukazi emkhukhwini yaseGeorgegoch neminye.

Sinxusa uMasipala usukume uxoxe nobuholi bomphakathi obufanele emkhukhwini ukuze umphakathi uthole ugesi. Siza Hulumeni kubalulekile.

Usihlalo we-Inkatha Freedom Party kwiSiyingi i Joburg Inner-City.

MADODA YENDE: 072 754 5388

JOBURG INNER-CITY CONSITUENCY CHAIRPERSON